Czy Spółka z o.o. jest rozwiązaniem na Nowy Ład ? Sprawdza Doradca Podatkowy.

Polski Ład poprzez znaczące zmiany w zakresie opodatkowania oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, skłonił przedsiębiorców do szukania nowych, bardziej opłacalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór tej formy zależny jest od wielu czynników m.in. branży, ryzyka prowadzonego biznesu, przychodów i kosztów, a nawet przyszłych planów sukcesji. Jedną z form, które można rozważyć jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Według danych GUS, pod koniec 2020 r. zarejestrowanych było ponad 450 000 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi ponad 80% wszystkich spółek podlegających pod reżim kodeksu spółek handlowych. Czy ta najpopularniejsza spółka jest również najlepszą? Odpowiedź brzmi: to zależy.

Oblicz czy zmiana formy prawnej na Spółkę z o.o. będzie dla Ciebie opłacalna? (Dalsza część artykułu pod kalkulatorem)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej), ma kilka ważnych zalet:

  1. Bezpieczeństwo majątku prywatnego wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli ryzyko biznesowe prowadzonej działalności (niewypłacalność, odszkodowania), jest wysokie spółka z o.o. jest dobrym kierunkiem,

  2. Brak składek ZUS (na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne) (z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.),

  3. Korzystne opodatkowanie w wysokości 9% CIT od dochodów innych niż zyski kapitałowe (z wyjątkami),

  4. Większa możliwość wyboru modeli wynagradzania beneficjentów spółki (m.in. wynagrodzenia członków zarządu, umowy o dzieło, zlecenie lub o pracę, dywidendy, najem prywatny),

  5. Możliwość skorzystania z Estońskiego CIT oraz możliwość ze skorzystania z ulg występujących również w j.d.g. (m.in. ulga B+R, IP BOX, ulga na robotyzację),

  6. Prostota sprzedaży działalności – sprzedaż udziałów i zmiana zarządu są prostsze niż sprzedaż przedsiębiorstwa w jednoosobowej działalności gospodarczej,

  7. Brak daniny solidarnościowej przy wypłacie dywidend.

Więcej na temat Spółek z o.o. możesz dowiedzieć się na stronie www.firmabezzusu.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pewno jest rozwiązaniem, które pozwoli na ucieczkę przed składką zdrowotną oraz ograniczy odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Korzyścią jest również opodatkowanie (9% CIT na poziomie spółki, lub możliwy brak opodatkowania przy Estońskim CIT). Pamiętać jednak należy m.in. o cenach transferowych (w uproszczeniu mówiąc: o „ustawieniu” wynagrodzenia w sposób rynkowy), o ukrytej dywidendzie oraz o tym, że prowadzenie spółki z o.o. podlega podwójnemu opodatkowaniu (9% CIT, oraz ewentualne opodatkowanie wypłat na rzecz beneficjentów spółki).

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być ciągle dobrym pomysłem, jeżeli zależy nam na najwyższym poziomie uproszczenia prowadzenia biznesu, ryzyko jego prowadzenia jest akceptowalne, prowadzimy bardzo małą działalność lub w sytuacji, gdy całość naszych zysków chcemy transferować do majątku prywatnego. Tutaj przedsiębiorca może wybrać pomiędzy różnymi formami opodatkowania (podatek liniowy, skala podatkowa lub ryczałt). Pamiętać należy, że do 120 000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wynosił 12%. Podsumowując, im większa skala działalności i im mniejsze wypłaty do majątku osobistego – tym bardziej spółka z o.o. może być korzystnym rozwiązaniem. Jednakże przy małej skali prowadzonego biznesu, małego ryzyka biznesowego i konsumpcji większości zysków na cele osobiste, koszty rejestracji i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą przekroczyć korzyści z jej wdrożenia.

Pamiętać należy, że istnieją również inne formy prowadzenia działalności (m.in. spółki komandytowe, proste spółki akcyjne). Wybór optymalnej formy wymaga zawsze spojrzenia w prowadzoną działalność oraz plany przedsiębiorcy.

Podsumowując, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przydatnym narzędziem w optymalizacji podatkowej, wymaga jednak zawsze dokładnej analizy i świadomego wyboru.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy nr. wpisu 14003

Agent celny