Formy wypłaty gotówki ze spółki

9% CIT- to podatek dochodowy, od dochodu spółki, czyli jeśli po wszystkich poniesionych kosztach spółka wykaże dochód to wtedy go płacimy. Wszystkie poniższe sposoby są kosztami i tym samym pomniejszają dochód spółki. Proszę o tym pamiętać.

  1. PENSJA PREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU Z POWOŁANIA- wypłata ta jest uznaniowa na podstawie uchwały w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie. Opodatkowana jest na zasadach ogólnych, tj: 0-30 000 zł rocznie- kwota wolna od podatku (powstaje tu jedynie składka zdrowotna w wysokości 9% od wypłaconych środków). Wypłata między 30 000-120 000 zł rocznie objęta jest podatkiem PIT w wysokości 12% plus 9% składki zdrowotnej. Wypłata powyżej 120 000 zł rocznie na osobę opodatkowana jest na poziomie 32% plus składka zdrowotna, więc tego nie rekomendujemy !
  2. PENSJA UDZIAŁOWCA z tyt. art. 176 ksh. – w tym wariancie przyjmujemy wszystko tak jak powyżej natomiast nie obowiązuje nas w żadnym wypadku składka zdrowotna. Mówiąc dobitniej oszczędzamy 9% podatku. Wypłaty te możemy stosować po wizycie u notariusza, gdzie wskażemy konkretne czynności, za które są odpowiedzialni udziałowcy w spółce z o.o.
  3. NAJEM PRYWATNY RUCHOMOŚCI/NIERUCHOMOŚCI DO SPÓŁKI Z O.O.- tutaj mamy do czynienia zez ryczałtowaną stawką tj. 8,5%. Możemy po cenie rynkowej podnająć spółce do użytkowana prywatne ruchomości lub nieruchomości.
  4. ULGA PIT 0 DLA MŁODYCH PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA-  zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do 26 roku życia. Ulga dla młodych obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym, co oznacza, że do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT
  5. DYWIDENDA- wypłata wspólników wiążąca się z podwójnym opodatkowaniem. Najrzadziej stosowany manewr, natomiast przy bardzo dużych dochodach niej jest wcale aż tak zły. Ta sama gotówka jest opodatkowana najpierw podatkiem CIT-9%, a potem 19% od osoby fizycznej, bo dywidenda rozliczana jest zawsze liniowo i nie ma od niej składki zdrowotnej.