Polityka prywatności

Aplikacja TaxCloud – Polityka Prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania aplikacji TaxCloud. Pojęcia używane w Polityce Prywatności będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie aplikacji TaxCloud.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Księgowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660435; NIP: 7252176682; REGON 366415387. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail: kontakt@taxcloud.pl
TaxCloud jest marką handlową administratora danych osobowych wskazanego powyżej.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli nie zalogujesz się na konto TaxCloud, zbierane informacje przechowujemy przy użyciu unikalnych identyfikatorów powiązanych z używaną przez Ciebie przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem. Dane, które przetwarzamy za pośrednictwem naszej strony internetowej to dane połączone z Twoim identyfikatorem cookie. Dane te dotyczą̨ Twojego zachowania na naszej stronie internetowej, w naszych aplikacjach i Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami, czyli np. liczby odsłon, czasu spędzonego na naszej stronie, danych technicznych używanego przez Ciebie urządzenia.
Jeśli się zalogujesz, zbieramy też informacje, które zapisujemy na Twoim koncie TaxCloud i które traktujemy jak dane osobowe, m.in. użyty do zalogowania adres e-mail, numer telefonu, NIP i nazwę oraz adres firmy, a także dane bezpośrednio powiązane z Twoim kontem TaxCloud, czyli dane pochodzące z przetwarzanych plików, dokumenty, liczbę przetworzonych dokumentów, informacje niezbędne do pośredniczenia w przekazywaniu plików i komunikatów pomiędzy Tobą a klientem lub biurem rachunkowym, okres subskrypcji naszych usług, rodzaj pakietu itp.

W jakim celu zbierane są moje dane?

Administrator przetwarza Twoje dane w takich celach, jak:
– świadczenie, utrzymywanie i ulepszanie naszych usług, tak by zaspokajały potrzeby użytkowników;
– opracowywanie nowych produktów i funkcji, które są przydatne dla naszych użytkowników;
– poznawanie sposobu korzystania przez użytkowników z naszych usług w celu utrzymywania i ulepszania ich działania;
– dostosowywanie naszych usług w celu zwiększenia komfortu pracy;
– działania marketingowe informujące użytkowników o naszych usługach;
– pomiary i analizy (cele statystyczne).
Zbierane informacje, takie jak adres e-mail lub telefon, pozwalają nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio. Możemy też informować Cię o nadchodzących zmianach lub ulepszeniach naszych usług.

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes wyżej wskazanego administratora. Przetwarzamy Twoje dane do własnych uzasadnionych celów. Stosujemy przy tym odpowiednie środki ochrony Twojej prywatności.
Gdy korzystasz z naszych usług przetwarzamy Twoje dane, by dostarczyć Ci usługę zgodnie z umową oraz dopełnić ustawowych obowiązków (tj. na przykład wystawić fakturę).
Ponadto, ponieważ na potrzeby analityki ruchu na naszej stronie internetowej używamy unikalnych identyfikatorów powiązanych z używaną przez Ciebie przeglądarką lub urządzeniem, w szczególności technologii cookie, pozyskujemy zgodę w tym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.
Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?
Dane możemy przekazać innym podmiotom, zgodnie z określonymi celami przetwarzania, z zachowaniem należytej staranności i pod warunkiem, że podmioty te umożliwiają nam wywiązanie się z naszych obowiązków wobec Ciebie.
Część podmiotów, która dostarcza nam statystyk w zakresie odwiedzin naszej strony i oglądalności naszych reklam, może zbierać informacje na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Takim podmiotem jest na przykład Google.
Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod marką Google. W związku z tą współpracą. możemy udostępnić dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. Dane eksploatacyjne) w celach marketingowych. Google uczestniczy w programie „Tarcza Prywatności UE-USA”, co stanowi gwarancję, że firma ta stosują zabezpieczenia będące zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie EOG.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane uzyskiwane w oparciu o unikalne identyfikatory powiązane z używaną przez Ciebie przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem przechowywane są przez okres ważności tych identyfikatorów na Twoim urządzeniu lub do momentu ich wcześniejszego usunięcia przez Ciebie.
Niektóre dane przechowujemy przez dłuższy okres, gdy jest to niezbędne z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych, na przykład przez czas świadczenia usług i okres do wygaśnięcia roszczeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa czy prowadzenia dokumentacji finansowej.

Prawa

W poszanowaniu Twoich praw osobistych wspieramy ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do żądania:
– przeniesienia danych (zmiany administratora danych);
– usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
– sprostowania danych;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– uzyskania informacji na temat danych, które Ciebie dotyczą;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniem).
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@taxcloud.pl. Jeśli wyślesz do nas wniosek o skorzystanie z któregoś z wymienionych praw z adresu e-mail innego niż ten, na który zarejestrowano konto, możemy żądać dodatkowych informacji pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, mas prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy muszę udostępniać dane?

Nie musisz udostępniać danych.
W zakresie danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez nas usług podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez nas zgodnych z umową usług i wywiązywania się z przepisów prawa. Brak ich udostępniania uniemożliwi Ci korzystanie z naszych usług.

Czy na podstawie danych podejmowane są automatyczne decyzje?

Twoje dane mogą być wykorzystywane także w sposób zautomatyzowany w celu analizy lub prognozowania Twoich zainteresowań, potrzeb biznesowych i finansowych, i informacji takich jak zainteresowania zakupowe, w szczególności dotyczące usług finansowych oraz naszych, powiązanych lub podobnych usług. W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych dla tych celów.

Pliki cookie

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że stosujemy na swoich stronach internetowych tzw. zewnętrzne (“third-party”) pliki cookie. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Nie powodują zmian konfiguracji ani nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych użytkownika. Są stosowane do:
– tworzenia statystyk informujących jak użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– tworzenie statystyk informujących o źródłach ruchu na naszych stronach internetowych, co umożliwia obiektywną ocenę i ulepszanie prowadzonych przez nas kampanii reklamowych.
Pliki cookie zamieszczane w komputerze użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Polski Instytut Księgowości sp. z o.o. sp. k. partnerów.
Popularne przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookie. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie bądź każdorazowo informować o ich zapamiętaniu na komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.